Skip to content

PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

Eveniment de informare a publicului
Tulcea, Hotel City, 10 decembrie 2019

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Nord-Vest, Vest si Centru, prin derularea de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea nevoilor de locuri de munca la nivelulcomunitatiilor vizate.

OS 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi de economie sociala din regiunile Nord-Vest, Vest si Centru; in acest fel vom atinge pana la finalul proiectului pragul de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou infiintate. Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera autosustenabila.

OS 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor trei regiuni ale proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse comunitatilor din cele trei regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale economiei sociale contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16

Inscriere eveniment

Multumim pentru inscriere.
Te vom contacta in cel mai scurt timp.