Skip to content

Clienți

Doar povești de succes.

Clienți

Încrederea clienților ne onorează și ne obligă. Contractele semnate echivalează, pentru noi, cu un vot de încredere.
Misiunea echipe HOFE este să câștige și să merite încrederea clienților.

In perioada ianuarie-februarie 2020, Casa de Evenimente a organizat, pentru Fundatia World Vision Romania, evenimentele judetene finale si conferinta finala a Proiectului “Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autoritatilor publice de a elabora si transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” POCA/105/5/18/111683.

Au fost organizate Evenimente finale judetene in Vaslui, 30.01.2020, in sala de conferinte a Hotelului Vaslui si in Cluj Napoca, 03.02.2020, in sala de conferinte a Hotelului Confort, precum si Conferinta Finala a Proiectului in data de 06.02.2020, in Bucuresti, in sala de conferinte a Hotelului Ibis Parlament.

Obiectivul general al proiectului derulat de World Vision Romania a fost capacitarea ONg-urilor si a autoritatilor publice cu scopul de a analiza, evalua, formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Din această perspectivă, grupul țintă al proiectului a fost instruit pentru a-și dezvolta capacitatea de a analiza, corela  și completa legislația în vigoare privind funcționarea Structurilor Comunitare Consultative – SCC, ca structuri de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității. 

Acest scop  a fost atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel în totalitate la obiectivul specific POCA 1.1 ,,Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetațeni și mediul de afaceri în concordanța cu SCAP”.

La finalul anului 2019, in perioada noiembrie-decembrie, Casa de Evenimente a organizat, in cadrul Proiectului PHOENIX – Responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia cod SMIS – 128024, derulat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, 3 evenimente de promovare a antreprenoriatului in economia sociala prin campanii de informare:

  • 21 noiembrie 2019, la Targoviste, in sala de conferinte a Hotelului Nova
  • 28 noiembrie 2019, la Iasi, in sala de conferinte a Hotelului Zimbrul
  • 10 decembrie 2019, la Tulcea, in sala de conferinte a Hotelului City

 

Obiectivul general al proiectului PHOENIX – Responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural,  21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.

In data de 3 noiembrie 2020, Casa de Evenimente a organizat, pentru Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stresss RO și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, cu ocazia Zilei Mondiale One Health (One Health Day), webinar-ul „One Health – o nouă strategie globală pentru Calitatea Vieții“.

Lucrările conferinței au fost deschise de prof. Cornel Cătoi, Rector USAMV Cluj-Napoca, instituția care a introdus la nivel național cursul trasversal ONE HEALTH, pentru studenți.

Programul a inclus teme de  interes cum ar fi:

  • Vaccinurile contra SARS-CoV-2, prof. Adrian Streinu-Cercel – manager Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș“;
  • Abordări One Health în domeniul bolilor vectoriale – prof. Andrei D. Mihalca, prorector alUniversității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca
  • Importanța științelor sociale în abordarea interdisciplinară One Health – psihosociolog Cornelia Prioteasa, Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO.

Cu această ocazie a fost lansată cartea „Conceptul One Health  – o  singură sănătate. 10 ani și un viitor promițător“. Volumul reprezintă traducerea în limba română a unui studiu științific realizat de către 17 cercetători în domeniul One Healh din Europa, publicat de Editura Frontiers.

One Health este o mișcare mondială creată pentru a realiza colaborări atât în ​​domeniul cercetării, cât și în științele aplicate, între furnizorii de asistență medicală, medicină umană și veterinară, specialiștii în sănătatea mediului, educație, științele sociale și multe alte discipline conexe.

http://combatstress.ro/2020/11/02/a-cincea-anuala-globala-one-health-day/ 

Echipa HofE a demarat azi, in parteneriat cu Autoeducat SRL, seria de cursuri de instruire din cadrul Proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, Cod SIPOCA 794, Cod MySMIS2014 136038, Beneficiar Consiliul Judetean Buzau.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/661/2/1 – CP13/2019, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Previous
Next